Choď na obsah Choď na menu
 


Rozdelenie tancov

 Štandardný tanec

Štandardný tanec je druh súťažného spoločenského tanca.

Štýly

Anglický valčík - Hovorí sa, že svoju životnú púť začal ako starý rakúsky a juhonemecký ľudový tanec. Súčasný waltz sa rozvinul začiatkom 20. storočia a má 30 taktov za minútu.

Základné figúry používané v choreografii tanca sú založené na diagonálnom základe, a tým vytvárajú plynulý a relatívne ľahký pohyb po tanečnom parkete. Tancuje sa proti smeru hodinových ručičiek. Atraktívny ladný pohyb a náhle zmeny v rýchlosti tela, ktoré je možné vidieť u špičkovych tanecných párov, sú dosiahnuté silným švihom tela počas prvej doby každého taktu a využitím energie z neho pri ťahu okolo centra otáčania a zhvihu na špičky nôh počas druhej a tretej doby v takte. Profesionál potrebuje dobrú fyzickú kondíciu na to, aby zvládol waltz i na to, aby bol úspešný na súťažiach.

valčik

 

 

Viedenský valčík je postupový, kolový tanec v 3/4 takte alebo zriedka (vlastne skôr) v 3/8 takte, dôraz je kladený na prvú dobu. Je to druh valčíka.

Tento tanec sa tancuje v páre, a to tak, že jeden z páru vždy uhýba druhému, ktorý ide dopredu a počas prvého kroku otočí celý pár. Zaujímavosťou je, že bol prvým tancom, ktorý sa tancoval v tesnom uzavretom štandardnom držaní.

Valčík vznikol v Alpách, kde sa vyvinul spolu s ďalšími podobnými tancami z ľudového vzoru. Divadelnú premiéru mal roku 1787 v opere Una cosa rara (Vzácna vec, autorom je Vincent Martin) a hneď sa stal veľmi populárnym.

Neskôr sa objavil v rade diel významných skladateľov

 

 

 

Quickstep je druh štandardného tanca.

Boston a onestep boli prvé dva tance založené na kroku alebo viacerých krokoch vpred, potom krok vzad a nakoniec dva a viac krokov vpred na špičkách (neskôr boli tieto kroky zamenené za kríženie). V dvadsiatych rokoch nášho storočia tieto dva tance vystriedal quickstep, ktorý sa ako jeden zo štandardných tancov vyvinul do podoby schopnej vyjadriť elegentnejšiu hudbu v rýchlejšom tempe. Svieža hudba, prekvapujúce kroky a dobrá bezstarostná nálada – to je quickstep. Je to dynamický tanec založený na chôdzi a postupovej premene (chasse), ktorý nenásilne sleduje hudbu vo štvorštvrťovom takte. Rovnako ako waltz používa pre základné figúry diagonálne vzorce. Tempo je 50 taktov za mi.Slowfox alebo slow-fox alebo pomalý foxtrot je pomalý foxtrot, z ktorého tiež vznikol. Foxtrot bol po prvýkrát uvedený v Európetesne pred prvou svetovou vojnou. Názov tanca údajne pochádza z mena tanečníka a komika Harryho Foxa, ktorý ako prvý predviedol „špeciálne“ bežané kroky. Na počiatku bol slowfox vášnivý tanec s rýchlymi a pomalými pohybmi. Európskym lektorom sa však nepáčil jeho divoký charakter a začali ho štandardizovať a spomaľovať.

Slowfox sa často označuje ako najťažší štandardný tanec. Mnohí hovoria, že ak zvládnete zatancovať slowfox, máte dobré predpoklady na zatancovanie ostatných štandardných tancov. Tento tanec je založený na elegancii, rovnováhe pohybu a rytmu. Rytmus má 4/4 a 30 taktov za minútu.

 

14

 

Tango

Tango, tanec, ktorý si generácie tanečníkov odovzdávali z pokolenia na pokolenie, sa zrodil vslumoch a biednych uličkách Argentíny. Viac ako storočie bol pokladaný za priveľmi hriešny pre spoločenské sály. Začiatkom 19. storočia sa po istých zmenách a úpravách stal vEurópe veľmi oblubený a módny. Hoci je to prekvapujuce, nie je tažke naučiť sa ho tancovať. Tanečník veľmi ľahko zvládne základné tanečné figúry. Avšak tajomstvo zmocnenia sa dráhy tanga spočíva v zaujatí správneho postavenia a v dosiahnutí nepolapiteľného mačacieho pohybu